Bài đầu tiên

Tôi bắt đầu viết blog này để mong được phát triển bản thân và giúp đỡ mọi người .


Tôi viết blog này để:

  1. Giúp chia sẻ với mọi người những gì mình biết, và biết đâu một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ gia tăng khả năng viết , giúp đỡ được người khác thì sao :D.
  2. Viết Blog trong khi mình còn quá gà sao ?  đúng thế viết lại những gì mình đã được học , chia sẻ với mọi người có lẽ sẽ giúp tôi gia tăng được kiến thức thực tiễn của mình.
  3. Dùng những câu truyện thường ngày của mình có thể chia sẻ và giúp mọi người hiểu được về bản thân mình và có khả năng sẽ có người đọc được và giúp được họ thì sao.
  4. Có thể viết bài về mình và những thứ mình đọc được từ trong sách và trong cuộc sống . Rút ra những kinh nghiệm .
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s