Bài 2 . Học PHP : Connect php với Mysql.

Để có thể sử dụng được dữ liệu từ Mysql và đưa nó lên một trang web trước tiên chúng ta cần phải kết nối giữa php và mysql .


Đầu tiên chúng ta mở xampp và chạy apache và mysql.

Tạo một cơ sở dữ liệu mới có tên là “ConnectMysql” sau đó chúng ta tạo một bảng trong đó tên là “foo” .

table

foo bao gồm các trường là id , ten , tuoi , diachi . Tiếp theo chúng ta thêm vào bảng các dữ liệu .

insert

như vậy là đã xong được phần dữ liệu .

Bây giờ chúng ta sẽ làm phần conect.


Đầu tiên chúng ta vào thư mục C:/xampp/htdocs và tạo một thư mục là test và tạo một file trong test có tên là index.php. Sau đó chúng ta đánh lệnh như sau.

<?php
$user = ‘root’;
$pass = ”;
try {
$dbh = new PDO(‘mysql:host=localhost;dbname=ConnectMysql‘, $user,                               $pass,array(
PDO::ATTR_PERSISTENT => true

));
foreach($dbh->query(‘SELECT * from foo‘) as $row) {
print_r($row);
}
$dbh = null;
} catch (PDOException $e) {
print “Error!: ” . $e->getMessage() . “<br/>”;
die();
}

?>

2 dòng đầu là khai báo username và password của phpmyadmin trong máy của bạn. Như root là username mặc định và password = null .

tiếp theo chúng ta khai báo connect bằng PDO Và dữ liệu đầu ra được ép kiểu array , host mặc định của chúng ta là localhost , các bạn nào đã đổi localhost thành localhost:8080 hoặc 8000 thì chỉ cần thêm là

$dbh = new PDO ( ‘mysql:host = localhost:8080 , dbname = ConnectMysql‘ ,                             $user,$pass,array(

PDO::ATTR_PERSISTENT => true

));

như vậy là được.

dòng tiếp theo là foreach() dùng để lấy dữ liệu từ trong mysql ra và gán vào biến $row

và xuất ra bằng print_r($row);

$dbh-> null dùng để close connect lại khi chúng ta đã xuất ra.

Các lệnh còn lại chỉ là nếu không connect được với mysql chúng sẽ gửi chúng ta một lỗi để chúng ta biết.

và cuối cùng chúng ta sẽ được như sau:

finish

Như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn connect Mysql và php bằng PDO

Chúc các bạn thành công.

Advertisements

Bài 1. Học PHP : Cài đặt Apache và mysql.

Apache là gì ? 


 • Apache là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí được cài đặt trên các máy chủ server để thực hiện các giao thức gửi tới máy chủ theo giao thức HTTP.
 • Các giao thức gửi tới máy chủ sử dụng phương thức HTTP được gọi tắt là các yêu cầu HTTP (HTTP request).
 • Khi bạn sử dụng trình duyệt bạn có thể gửi đi HTTP request đơn giản bằng cách nhập địa chỉ IP của máy nào đó hoặc sử dụng URL có tên miền rồi ấn enter . Khi đó bạn đã thực hiện gửi HTTP request tới máy chủ sử dụng đường truyền internet . Địa chỉ máy chủ này được xác định bởi địa chỉ IP hoặc URL mà bạn vừa nhập.Apache
 • Vì được cài đặt trên server nên apache còn được gọi là webserver.
 • Apache được xây dựng bởi tổ chức  Apache Software Foundation và hiện đang là một trong những webserver nổi tiếng nhất trên thế giới.

MYSQL là gì ?


 • Mysql là một phần mềm mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí dùng để quản lý các cơ sở dữ liệu(database) trên máy tính. Mysql có thể sử dụng trên các hệ điều hành window , linux , Mac OS …

 


Cơ sở dữ liệu


 • Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu có cấu trúc . Cơ sở dữ liệu có thể đơn giản là một tập danh sách các khách hàng của một công ty với các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh , số điện thoại liên hệ.
 • Cơ sở dữ liệu được lưu trữ theo nhiều cách khác nhau vd là một file excel… , nhưng cách đó không phù hợp để triển khai những cơ sở dữ liệu phức tạp.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.


 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một phần mềm dùng để quản lý các cơ sở dữ liệu trên máy tính. Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ có nhiều cách khác nhau để lưu trữ cơ sở dữ liệu.
 • Mysql là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ngoài Mysql ra thì chúng ta còn nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác như Oracle , SQL Server , SQLite , Postgre SQL …

Cài đặt


Bài hôm nay chúng ta sẽ học cài đặt một webserver và một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Đó là Apache và Mysql để có môi trường học PHP các bạn nhé.

Các bạn có thể thực hiện cài đặt Apache và Mysql bằng terminal . Nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một phần mềm có thể thực hiện được cả 2 mà không phải sử dụng terminal  đó là XAMPP . Để cài đặt XAMPP các bạn cần thực hiện theo các bước sau.

 1. Đầu tiên các bạn tải xampp về theo link này .xampp
  các bạn sẽ thấy 32 bit , đừng lo nếu máy tính của các bạn 64 bit. Cứ tải về và cài đặt thôi.
 2. Cài đặt
  caidat
  Các bạn sẽ thấy hiện warning như thế này và ấn ok để tiếp tục.
  Tiếp tục  next các bạn sẽ thấy và chọn như hình sau.select.pngvà tiếp tục next các bạn đã cài đặt xong XAMP rồi.
 3. Để sử dụng xam các bạn vào trong thư mục sau.
  C:\xampp\htdocs và xóa hết những gì ở trong đó.
 4. Mở Apache
  Open

  ấn start Apache và Mysql để có thể chạy.
 5. Tạo 1 file trong htdocs 

  Tạo file index.php, mở nó ra và cho thêm dòng

  <?php
  echo ‘Hello world !’ ;

 6. Chạy file index.php
  Các bạn vào url của trình duyệt và chạy http://localhost thì sẽ được thành quả như mình đây.
  finish
  Mysql sẽ được quản lý trong Php myadmin các bạn vào theo link sau http://localhost/phpmyadmin giao diện sẽ như hình sau.
  phpmyadmin

Như vậy mình đã chia sẻ với các bạn cách cài đặt apache và mysql . Chúc các bạn thành công.

Bài đầu tiên

Tôi bắt đầu viết blog này để mong được phát triển bản thân và giúp đỡ mọi người .


Tôi viết blog này để:

 1. Giúp chia sẻ với mọi người những gì mình biết, và biết đâu một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ gia tăng khả năng viết , giúp đỡ được người khác thì sao :D.
 2. Viết Blog trong khi mình còn quá gà sao ?  đúng thế viết lại những gì mình đã được học , chia sẻ với mọi người có lẽ sẽ giúp tôi gia tăng được kiến thức thực tiễn của mình.
 3. Dùng những câu truyện thường ngày của mình có thể chia sẻ và giúp mọi người hiểu được về bản thân mình và có khả năng sẽ có người đọc được và giúp được họ thì sao.
 4. Có thể viết bài về mình và những thứ mình đọc được từ trong sách và trong cuộc sống . Rút ra những kinh nghiệm .